Franciscusfonds

De 'Stichting Franciscusfonds Raalte' (SFR) probeert
financiële steun te bieden aan psychiatrische
patiënten die in Raalte wonen of daar lang gewoond
hebben. Naar verwachting zullen deze patiënten
langdurig afhankelijk zijn van de geestelijke
gezondheidszorg van 'Dimence'. 

De SFR wil deze patiënten steunen bij kleine noden
en stimuleert het deelnemen aan activiteiten waarvoor
geen reguliere vergoedingen bestaan.
De SFR probeert hiermee het sociaal isolement te
doorbreken of te voorkomen. 

De SFR financiert waar nodig ook de eerste behoeften
van patiënten die worden opgenomen en waarvan mag
worden verwacht dat zij langdurig van psychiatrische
zorg afhankelijk zullen zijn.

Patiënten die bij opname de eigen bijdrage voor de GGZ
niet kunnen betalen, kunnen in speciale gevallen ook
een een beroep doen op de steun van de SFR.